Święto Edukacji Narodowej 2023

W przeddzień Święta Edukacji Narodowej, odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania klas pierwszych.
Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając rzetelnie wypełniać swoje szkolne obowiązki, zachowywać godną postawę moralną i obywatelską oraz systematycznie dążyć do rozwoju swojej osobowości.
Pan Dyrektor złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi.
Ciepłe słowa do pierwszoklasistów oraz nauczycieli skierował Przewodniczący Rady Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.