Olimpiada z języka angielskiego

Uwaga!
Olimpiada z języka angielskiego odbędzie się 20 listopada 2020 r. o godzinie 9:00. Zgłoszone osoby otrzymają od swoich nauczycieli języka angielskiego tekst e-mailem i powinni odesłać go najpóźniej do godziny 10.15.
Renata Fijałkowska

Kształcenie na odległość

W związku z ogłoszeniem na terenie m. st. Warszawy tzw. „czerwonej strefy” i wprowadzeniem nowych restrykcji w celu przeciwdziałania COVID-19 informujemy, iż od poniedziałku, 19 października 2020 roku do odwołania lekcje dla wszystkich uczniów Liceum prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Praca biblioteki szkolnej od 19 .10.2020

Informujemy, że od 19 października 2020 do odwołania biblioteka szkolna będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00. Wypożyczenia książek, po wcześniejszym zamówieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
W sprawie wypożyczeń prosimy kontaktować się drogą mailową ( adres dostępny na stronie szkoły w zakładce „Kadra” ). Można też kontaktować się za pośrednictwem dziennika Librus.

Praca sekretariatu od 19.10.2020

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 19 października 2020 do odwołania, sekretariat szkoły pracuje w trybie hybrydowym w godzinach od 10:00 do 14:00.
W celu załatwienia sprawy należy umówić się telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail.
Adresy e-mail do dyrekcji szkoły, do poszczególnych nauczycieli oraz psychologów szkolnych widnieją w zakładce „Kadra” na stronie szkoły. Można się również kontaktować za pośrednictwem dziennika Librus.