Uprzejmie informujemy, że w związku z remontem sekretariatu szkoły obsługa interesantów będzie utrudniona.
W celu załatwienia sprawy prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.
adres e-mail: sekretariat@lo49.edu.pl
tel.: 22 844 13 21; 22 844 50 03
Za utrudnienia przepraszamy.

Ważna informacja

W związku z podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 234 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz w nawiązaniu do rekomendacji Wojewody Mazowieckiego, zakaz wstępu do szkoły osób postronnych został przedłużony do 31 sierpnia 2022 roku.
TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 1. Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Z nauczycielami prosimy kontaktować się przez dziennik Librus lub za pośrednictwem poczty e-mail. Adresy mailowe do poszczególnych nauczycieli dostępne są w zakładce „Kadra” na stronie internetowej szkoły.
 3. Z Dyrekcją szkoły i sekretariatem należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.
  Numery telefonów do sekretariatu: 22 844 13 21; 22 844 50 03
  Adres e-mail: sekretariat@lo49.edu.pl
 4. Numer telefonu do gabinetu pedagoga/psychologa szkolnego: 22 844 54 19

Informacje dla uczniów przyjętych do klas pierwszych

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w godzinach 09:00-15:00, w sali 24.
Dokumenty, które należy obowiązkowo dostarczyć osobiście w terminie od 21 lipca do 27 lipca 2022r.:

 1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty.
 2. Kwestionariusz osobowy ucznia (dostępny w szkole)
 3. Oświadczenia dotyczące wyboru religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie oraz oświadczenie dotyczące
  przetwarzania danych osobowych, podpisane przez rodziców (dostępne w szkole).
 4. Karta zdrowia (w podpisanej kopercie).
 5. Dwa zdjęcia legitymacyjne (prosimy NIE wkładać zdjęć do karty zdrowia).
  Dokumenty należy składać w koszulkach.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 2022, listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przyjęcia, będą opublikowane w dniu 20 lipca 2022 o godz. 14:00.
Wyniki rekrutacji będą dostępne dla Państwa po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego (login i hasło kandydata, używane przy układaniu wniosku) lub w szkole na tablicy ogłoszeń.
Ze względu na RODO, wyniki nie zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
Dokumenty będą przyjmowane w sali 24 w następujących terminach:
• 21- 22 lipca 2022 w godz. 9.00-15.00
• 25-27 lipca 2022 w godz. 9.00-15.00
Dokumenty należy składać w koszulkach.
Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych: 28 lipca 2022 o godz. 14.00

Rekrutacja uzupełniająca

Kandydaci mogą złożyć wnioski o wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej w dniach 01.08-03.08.2022, w godzinach 10:00-14:00.
Wnioski można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@lo49.edu.pl
12 sierpnia 2022 – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie woli przyjęcia przez kandydatów (złożenie oryginałów dokumentów) w dniach 16-18 sierpnia 2022, w godzinach 10.00- 14:00

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w ramach rekrutacji uzupełniającej