Odbiór świadectw dojrzałości

Uprzejmie informujemy, że świadectwa dojrzałości oraz aneksy będzie można odebrać w dniu 9 lipca 2024 r. wg poniższego harmonogramu:
• w godz. 10:00-10.30 (klasy 4A, 4B)
• w godz. 10.30-11.00 (klasy 4C, 4D)
• w godz. 11.00-11.30 (absolwenci z lat poprzednich)
Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin.
Absolwenci, którzy nie odbiorą świadectw w wyznaczonym terminie, będą mogli to zrobić w sekretariacie szkoły w późniejszym terminie, po umówieniu się telefonicznym.
Świadectwo dojrzałości może także odebrać osoba trzecia, posiadająca imienne, pisemne upoważnienie.
Informujemy, że nie udzielamy informacji na temat wyników przez telefon ani drogą mailową. Nie skanujemy wyników maturalnych.
Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) w dniu 9 lipca 2024 r. od godziny 8:30.
Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.