BIP

1. INFORMACJE OGÓLNE
XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Johanna Wolfganga Goethego
02-646 Warszawa ul. F. Joliot – Curie 14
Dyrektor – mgr Cezary Michał Serzysko
Wicedyrektor – mgr Edyta Radziszewska
tel.: (22) 844-13-21
(22) 844-50-03
fax: (22) 646-81-40
e-mail: sekretariat@lo49.edu.pl
REGON 00079900300000
NIP 521-28-85-454

2. AKTY PRAWNE
Statut szkoły
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin biblioteki
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin wydawania decyzji o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego
Regulamin dziennika elektronicznego
Procedura zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectwa szkolnego
Procedura przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Liceum trzyletnie
Klasy II – liczba oddziałów 4
Klasy III – liczba oddziałów 6


Liceum czteroletnie

Klasy I – liczba oddziałów 4
Klasy II – liczba oddziałów 4

4. Liczba uczniów

5. Struktura zatrudnienia

6. ZAŁATWIANIE SPRAW
Sekretariat
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.
telefon: 22 844 13 21
fax: 22 646 81 40
e-mail: sekretariat@lo49.edu.pl

BIBLIOTEKA

Lucyna Szpakowska-Walentynowicz

Poniedziałek 7:30 – 14:30
Wtorek 7:30 – 14:30
Środa 7:30 – 14:30
Czwartek 7:30 – 14:30
Piątek 7:30 – 14:30

PIELĘGNIARKA

Alicja Siemińska 

Poniedziałek 8:00 – 15:30
Wtorek —————–
Środa 8:00 – 15:30
Czwartek 8:00 – 15:30
Piątek 8:00 – 15:30


PSYCHOLOG

Dorota Rybaczyk
psycholog
Poniedziałek 9:00 – 14:30
Wtorek 9:00 – 14:30

Klaudia Eder – Krasuska
psycholog
Poniedziałek 8:00 – 14:00
Środa 11:30 – 15:00
Czwartek 8:00 – 14:30
Piątek 8:00 – 14:00

Katarzyna Mordzonek
zajęcia z rewalidacji
Poniedziałek 7:30 – 9:30
Środa 12:30 – 16:30
Czwartek 12:30 – 16:30

Tomasz Gocłowski
psycholog
Środa – 8:00 – 14:00
Czwartek – 8:00 – 13:00


Telefon do gabinetu psychologa: 22 844 54 19

7. MAJĄTEK

 • Nazwa obiektu
  Budynek XLIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego
 • Właściciel obiektu
  Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Mokotów
 • Funkcja obiektu
  Szkoła
 • Powierzchnia zabudowy
  1606 m2
 • Powierzchnia użytkowa
  3731 m2
 • Kubatura
  13458 m3
 • Ilość kondygnacji nad ziemią
  2
 • Ilość kondygnacji pod ziemią
  1

6. OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

17 marzec 2014 r. – Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku …
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ przetarg
Informacja o wyborze ofert