BIP

1. INFORMACJE OGÓLNE
XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Johanna Wolfganga Goethego
02-646 Warszawa ul. F. Joliot – Curie 14
Dyrektor – mgr Cezary Michał Serzysko
Wicedyrektor – mgr Edyta Radziszewska
tel.: (22) 844-13-21
(22) 844-50-03
fax: (22) 646-81-40
e-mail: sekretariat@lo49.edu.pl
REGON 00079900300000
NIP 521-28-85-454

2. AKTY PRAWNE
Statut szkoły
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin biblioteki
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin wydawania decyzji o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego
Regulamin dziennika elektronicznego
Procedura zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectwa szkolnego
Procedura przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Liceum trzyletnie
Klasy I – liczba oddziałów 4
Klasy II – liczba oddziałów 6
Klasy III – liczba oddziałów 5
Liceum czteroletnie
Klasy I – liczba oddziałów 5 (w tym klasa zerowa – dwujęzyczna)

4. Liczba uczniów
(informacja zostanie podana we wrześniu, po zakończeniu rekrutacji)

5. Struktura zatrudnienia
(informacja zostanie podana we wrześniu, po zakończeniu rekrutacji)

6. ZAŁATWIANIE SPRAW
Sekretariat
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.
telefon: 22 844 13 21
fax: 22 646 81 40
e-mail: sekretariat@lo49.edu.pl

Biblioteka
Lucyna Szpakowska-Walentynowicz
Godziny  pracy biblioteki szkolnej
Poniedziałki: 7:30 – 14:30 
Wtorki: 7:30 – 14:30
Środy: 7:30 – 14:30 
Czwartki: 7:30 – 14:30
Piątki: 7:30 –  14:30

Pielęgniarka
Alicja Siemińska 
poniedziałek – piątek   8:00 – 14:00

Psycholog
Dorota Rybaczyk
Poniedziałek: 8:00 – 12:30
Czwartek: 9:00 – 15:30

Klaudia Eder – Krasuska
Poniedziałek 13:45 – 14:45
Wtorek 8:30 – 15:00
Środa 11:00 – 14:00
Czwartek 8:30 – 14:30
Piątek 8:30 – 13:00

Katarzyna Mordzonek
Zajęcia z rewalidacji
Poniedziałek 8:30 – 11:30
Środa 7:30 – 8:30
Czwartek 7:30 – 10:30
Piątek 7:30 – 9:30 i 14:00-15:00

Aleksandra Liziniewicz – Banaszek
Wtorek 8:00 – 12:30
Piątek 8:00 – 14:30

Telefon do gabinetu psychologa: 22 844 54 19

7. MAJĄTEK

 • Nazwa obiektu
  Budynek XLIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego
 • Właściciel obiektu
  Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Mokotów
 • Funkcja obiektu
  Szkoła
 • Powierzchnia zabudowy
  1606 m2
 • Powierzchnia użytkowa
  3731 m2
 • Kubatura
  13458 m3
 • Ilość kondygnacji nad ziemią
  2
 • Ilość kondygnacji pod ziemią
  1

6. OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

17 marzec 2014 r. – Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku …
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ przetarg
Informacja o wyborze ofert