Więcej o: I Konkurs Krasomówczy Języka Niemieckiego „Kunst mit Menschen zu sprechen”

I Konkurs Krasomówczy Języka Niemieckiego „Kunst mit Menschen zu sprechen”

W dniu 10 czerwca odbył się I Konkurs Krasomówczy Języka Niemieckiego „Kunst mit Menschen zu sprechen”, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Warszawa w XXVIII w Liceum Ogólnokształcącym im. J.Kochanowskiego.
Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się uczniowie naszej szkoły: Jan Biesaga (kl.Ie) i Jan Kijewski (kl.IIb).
Zadaniem uczestników było przygotowanie wypowiedzi na wybrany przez siebie temat oraz rozmowa z jury.
Zwycięzcą konkursu został Jan Biesaga wygłaszając mowę na temat mitów o ekologach.

Awaria telefonu

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła awaria linii telefonicznych w XLIX LO.
Prosimy o kontaktowanie się za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez dziennik Librus.