Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w związku z remontem sekretariatu szkoły obsługa interesantów będzie utrudniona.
W celu załatwienia sprawy prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.
adres e-mail: sekretariat@lo49.edu.pl
tel.: 22 844 13 21; 22 844 50 03
Za utrudnienia przepraszamy.

Ważna informacja

W związku z podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 234 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz w nawiązaniu do rekomendacji Wojewody Mazowieckiego, zakaz wstępu do szkoły osób postronnych został przedłużony do 31 sierpnia 2022 roku.
TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

  1. Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Z nauczycielami prosimy kontaktować się przez dziennik Librus lub za pośrednictwem poczty e-mail. Adresy mailowe do poszczególnych nauczycieli dostępne są w zakładce „Kadra” na stronie internetowej szkoły.
  3. Z Dyrekcją szkoły i sekretariatem należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.
    Numery telefonów do sekretariatu: 22 844 13 21; 22 844 50 03
    Adres e-mail: sekretariat@lo49.edu.pl
  4. Numer telefonu do gabinetu pedagoga/psychologa szkolnego: 22 844 54 19

Rekrutacja uzupełniająca

Kandydaci mogą złożyć wnioski o wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej w dniach 01.08-03.08.2022, w godzinach 10:00-14:00.
Wnioski można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@lo49.edu.pl
12 sierpnia 2022 – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie woli przyjęcia przez kandydatów (złożenie oryginałów dokumentów) w dniach 16-18 sierpnia 2022, w godzinach 10.00- 14:00

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w ramach rekrutacji uzupełniającej

Więcej o: I Konkurs Krasomówczy Języka Niemieckiego „Kunst mit Menschen zu sprechen”

I Konkurs Krasomówczy Języka Niemieckiego „Kunst mit Menschen zu sprechen”

W dniu 10 czerwca odbył się I Konkurs Krasomówczy Języka Niemieckiego „Kunst mit Menschen zu sprechen”, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Warszawa w XXVIII w Liceum Ogólnokształcącym im. J.Kochanowskiego.
Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się uczniowie naszej szkoły: Jan Biesaga (kl.Ie) i Jan Kijewski (kl.IIb).
Zadaniem uczestników było przygotowanie wypowiedzi na wybrany przez siebie temat oraz rozmowa z jury.
Zwycięzcą konkursu został Jan Biesaga wygłaszając mowę na temat mitów o ekologach.