Aktualności

Rekrutacja

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 2020 listy zakwalifikowanych kandydatówniezakwalifikowanych do przyjęcia będą opublikowane w dniu 12 sierpnia o godz. 12:00.

Dokumenty będą przyjmowane w następujących terminach:

  • 13, 14 sierpnia w godz. 10.00-15.00
  • 17, 18 sierpnia w godz. 10.00-15.00

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych: 19 sierpnia o godz. 14.00.

Listy będą dostępne dla Państwa po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego (login i hasło kandydata używane przy układaniu wniosku) lub w szkole na tablicy ogłoszeń.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu na terenie szkoły, nie gromadzenie się, o obowiązku zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji dłoni
w miejscach do tego wyznaczonych.

Kandydaci niezakwalifikowani mogą złożyć wnioski o wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej, w dniach 13.08.2020-18.08.2020, w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej. Wnioski te będą rozpatrywane przez Dyrekcję XLIX LO, w przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych.

Informacje dla uczniów, przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Dokumenty, które należy obowiązkowo dostarczyć w terminie od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty

2. Kwestionariusz osobowy ucznia (dostępny w szkole)

3. Oświadczenia dotyczące wyboru religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, podpisane przez rodziców (dostępne w szkole)

4. Karta zdrowia (w podpisanej kopercie)

5. Dwa zdjęcia legitymacyjne (prosimy NIE wkładać zdjęć do karty zdrowia)

Dokumenty należy składać w koszulkach.

Osoby składające dokumenty zobowiązane są do:

  • zachowania bezpiecznego dystansu
  • dezynfekcji rąk
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta
  • posiadania własnego długopisu

Praca sekretariatu w czasie wakacji

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny jest w dni powszednie, w godzinach 10:00-14:00.
W celu załatwienia sprawy należy umówić się telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail.
tel: 22 844 13 21
sekretariat@lo49.edu.pl

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W piątek 26 czerwca, w ostatni dzień roku szkolnego 2019/2020, mimo braku uroczystej akademii z uwagi na koronowirusa, uczniowie naszej szkoły mogli spotkać się z wychowawcami, aby odebrać świadectwa i nagrody książkowe.
Wszystkim Uczniom życzymy udanych wakacji, pełnych odpoczynku od codziennych obowiązków, dających inspirację do nauki w nowym roku szkolnym.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Rekrutacja do klas pierwszych

Uprzejmie informujemy, że kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora, można składać osobiście bądź przesłać na adres e-mail: rekrutacja@lo49.edu.pl
Termin składania kopii: od 26 czerwca, od godziny 12:00 do 10 lipca do godziny 15:00.
W tym terminie nie należy składać oryginałów.

Terminy egzaminu predyspozycji i kompetencji językowych

Terminy egzaminu predyspozycji językowych (do klasy wstępnej):
I termin – 29 czerwca 2020, godz. 12.00 – 13:30
II termin – 29 lipca 2020, godz. 10:00 – 11:30

Terminy egzaminu kompetencji językowych z języka niemieckiego (do klasy dwujęzycznej ):
I termin – 1 lipca 2020, godz. 10:00 – 11:30
II termin – 28 lipca 2020, godz. 9:00 – 10:00

Egzamin predyspozycji obowiązuje do klasy zerowej, egzamin kompetencji jest wymagany wyłącznie do klasy dwujęzycznej.
Do klas 1A, 1B oraz 1C nie obowiązują żadne egzaminy sprawdzające poziom znajomości języka.
Nie jest wymagana również znajomość języka niemieckiego do tych klas.

Konkurs na thriller w języku angielskim rozstrzygnięty

Dziękujemy za wszystkie złożone w terminie prace. Poziom był bardzo wyrównany.
Komisja Konkursowa zdecydowała, że w tym roku nie zostanie przyznana nagroda główna, ale trzy wyróżnienia. Otrzymują je: Weronika Siemiaszko 1AG, Karolina Kańska 1AG oraz Zofia Okraszewska 1AP.

Agnieszka Fijałkowska, Renata Fijałkowska