Praca sekretariatu w czasie wakacji

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny jest w dni powszednie, w godzinach 10:00-14:00.
W celu załatwienia sprawy należy umówić się telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail.
tel: 22 844 13 21
sekretariat@lo49.edu.pl

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W piątek 26 czerwca, w ostatni dzień roku szkolnego 2019/2020, mimo braku uroczystej akademii z uwagi na koronowirusa, uczniowie naszej szkoły mogli spotkać się z wychowawcami, aby odebrać świadectwa i nagrody książkowe.
Wszystkim Uczniom życzymy udanych wakacji, pełnych odpoczynku od codziennych obowiązków, dających inspirację do nauki w nowym roku szkolnym.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Rekrutacja do klas pierwszych

Uprzejmie informujemy, że kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora, można składać osobiście bądź przesłać na adres e-mail: rekrutacja@lo49.edu.pl
Termin składania kopii: od 26 czerwca, od godziny 12:00 do 10 lipca do godziny 15:00.
W tym terminie nie należy składać oryginałów.

Terminy egzaminu predyspozycji i kompetencji językowych

Terminy egzaminu predyspozycji językowych (do klasy wstępnej):
I termin – 29 czerwca 2020, godz. 12.00 – 13:30
II termin – 29 lipca 2020, godz. 10:00 – 11:30

Terminy egzaminu kompetencji językowych z języka niemieckiego (do klasy dwujęzycznej ):
I termin – 1 lipca 2020, godz. 10:00 – 11:30
II termin – 28 lipca 2020, godz. 9:00 – 10:00

Egzamin predyspozycji obowiązuje do klasy zerowej, egzamin kompetencji jest wymagany wyłącznie do klasy dwujęzycznej.
Do klas 1A, 1B oraz 1C nie obowiązują żadne egzaminy sprawdzające poziom znajomości języka.
Nie jest wymagana również znajomość języka niemieckiego do tych klas.