Więcej o:

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Renaty Zygrzak, wieloletniego nauczyciela biologii, pedagoga, byłego Dyrektora XLIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 2 stycznia 2020 roku o godz. 12:15 w Kościele Ewangelickim Św. Trójcy na Placu Małachowskiego w Warszawie.

Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

   Dyrekcja Szkoły

grono pedagogiczne

uczniowie

pracownicy administracji i obsługi

.