Informacja dla uczniów przyjętych do klas pierwszych

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 2023 listy zakwalifikowanych niezakwalifikowanych kandydatów do przyjęcia będą opublikowane w dniu 21  lipca 2023r. do godziny 12:00.

Wyniki rekrutacji będą dostępne dla Państwa po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego (login i hasło kandydata używane przy składaniu wniosku) lub w szkole na tablicy ogłoszeń. Ze względu na RODO wyniki nie zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

Dokumenty będą przyjmowane w terminie 21 lipca godz. 12:00-15:00 i 24 – 26 lipca 2023 w godz. 10:00-15:00 .

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają:

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b) oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty,

c) dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata,

d) kartę zdrowia,

e) formularz danych osobowych (dostępny na miejscu).

Dokumenty należy składać w koszulkach.

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych: 27 lipca 2023, do godz. 14.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Kandydaci mogą złożyć wnioski o wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej, w dniach 31.07-02.08.2023. Wnioski można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, w godzinach 10:00-14:00 lub przesłać na adres mailowy szkoły: lo49@eduwarszawa.pl

9 sierpnia 2023 – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych               i niezakwalifikowanych.

Potwierdzenie woli przyjęcia przez kandydatów (złożenie oryginałów dokumentów) w dniach 09-10 sierpnia 2023,  w godzinach 10.00- 14:00

11 sierpnia 2023, do godz. 14:00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają:

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b) oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty,

c) dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata,

d) kartę zdrowia,

e) formularz danych osobowych (dostępny na miejscu).

Dokumenty należy składać w koszulkach.

Rekrutacja uzupełniająca

Kandydaci mogą złożyć wnioski o wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej, w dniach 31.07-02.08.2023. Wnioski można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, w godzinach 10:00-14:00 lub przesłać na adres mailowy szkoły: lo49@eduwarszawa.pl

9 sierpnia 2023 – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                      i niezakwalifikowanych.

Potwierdzenie woli przyjęcia przez kandydatów (złożenie oryginałów dokumentów) w dniach 09-10 sierpnia 2023,  w godzinach 10.00- 14:00.

11 sierpnia 2023, do godz. 14:00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają:

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b) oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty,

c) dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata,

d) kartę zdrowia,

e) formularz danych osobowych (dostępny na miejscu).

Dokumenty należy składać w koszulkach.

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej
w ramach rekrutacji uzupełniającej

Więcej o: Gratulacje z okazji zdanej matury

Gratulacje z okazji zdanej matury

7 lipca 2023 wszyscy maturzyści poznali swoje wyniki maturalne.
Z wielką radością informujemy o pomyślnym zdaniu egzaminu dojrzałości przez wszystkich naszych Maturzystów.
Gratulujemy i życzymy , aby w dalszym ciągu Wasze marzenia wydawały Wam się zawsze bliskie i osiągalne.
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

Odbiór wyników egzaminów maturalnych

Uprzejmie informujemy, że świadectwa dojrzałości oraz aneksy będzie można odebrać 7 lipca 2023 r. wg poniższego harmonogramu:
– w godz. 10:00-10:30 (klasy 3A, 3B)
– w godz. 10:30-11:00 (klasy 3C, 3D)
– w godz. 11:00-11:30 (absolwenci z lat poprzednich).
Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin.
Absolwenci, którzy nie odbiorą świadectw w wyznaczonym terminie, będą mogli to zrobić w sekretariacie szkoły w późniejszym terminie, po umówieniu się telefonicznym.
Świadectwo dojrzałości może także odebrać osoba trzecia, posiadająca imienne, pisemne upoważnienie.
Informujemy, że nie udzielamy informacji na temat wyników przez telefon ani drogą mailową. Nie skanujemy wyników maturalnych.
Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) w dniu 7 lipca 2023 r. od godziny 8:30. Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub poprzez profil zaufany.