Odbiór świadectw dojrzałości

Uprzejmie informujemy, że świadectwa dojrzałości oraz aneksy będzie można odebrać w dniu 9 lipca 2024 r. wg poniższego harmonogramu:
• w godz. 10:00-10.30 (klasy 4A, 4B)
• w godz. 10.30-11.00 (klasy 4C, 4D)
• w godz. 11.00-11.30 (absolwenci z lat poprzednich)
Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin.
Absolwenci, którzy nie odbiorą świadectw w wyznaczonym terminie, będą mogli to zrobić w sekretariacie szkoły w późniejszym terminie, po umówieniu się telefonicznym.
Świadectwo dojrzałości może także odebrać osoba trzecia, posiadająca imienne, pisemne upoważnienie.
Informujemy, że nie udzielamy informacji na temat wyników przez telefon ani drogą mailową. Nie skanujemy wyników maturalnych.
Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) w dniu 9 lipca 2024 r. od godziny 8:30.
Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Ważna informacja

W związku z podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 57 z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie przedłużenia obowiązywania na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz w nawiązaniu do rekomendacji Wojewody Mazowieckiego, zakaz wstępu do szkoły osób postronnych został przedłużony do 31 sierpnia 2024 roku.
Rodzice i Opiekunowie nie są osobami postronnymi.


TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

  1. Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Z nauczycielami prosimy kontaktować się przez dziennik Librus lub za pośrednictwem poczty e-mail. Adresy mailowe do poszczególnych nauczycieli dostępne są w zakładce „Kadra” na stronie internetowej szkoły.
  3. Z Dyrekcją szkoły i sekretariatem należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.
    Numery telefonów do sekretariatu: 22 844 13 21; 22 844 50 03
    Adres e-mail: lo49@eduwarszawa.pl
  4. Numer telefonu do gabinetu pedagoga/psychologa szkolnego: 22 844 54 19