Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W piątek 26 czerwca, w ostatni dzień roku szkolnego 2019/2020, mimo braku uroczystej akademii z uwagi na koronowirusa, uczniowie naszej szkoły mogli spotkać się z wychowawcami, aby odebrać świadectwa i nagrody książkowe.
Wszystkim Uczniom życzymy udanych wakacji, pełnych odpoczynku od codziennych obowiązków, dających inspirację do nauki w nowym roku szkolnym.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Rekrutacja do klas pierwszych

Uprzejmie informujemy, że kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora, można składać osobiście bądź przesłać na adres e-mail: rekrutacja@lo49.edu.pl
Termin składania kopii: od 26 czerwca, od godziny 12:00 do 10 lipca do godziny 15:00.
W tym terminie nie należy składać oryginałów.

Konkurs na thriller w języku angielskim rozstrzygnięty

Dziękujemy za wszystkie złożone w terminie prace. Poziom był bardzo wyrównany.
Komisja Konkursowa zdecydowała, że w tym roku nie zostanie przyznana nagroda główna, ale trzy wyróżnienia. Otrzymują je: Weronika Siemiaszko 1AG, Karolina Kańska 1AG oraz Zofia Okraszewska 1AP.

Agnieszka Fijałkowska, Renata Fijałkowska

Terminy egzaminu predyspozycji i kompetencji językowych

Terminy egzaminu predyspozycji językowych (do klasy wstępnej):
I termin – 29 czerwca 2020, godz. 12.00 – 13:30
II termin – 29 lipca 2020, godz. 10:00 – 11:30

Terminy egzaminu kompetencji językowych z języka niemieckiego (do klasy dwujęzycznej ):
I termin – 1 lipca 2020, godz. 10:00 – 11:30
II termin – 28 lipca 2020, godz. 9:00 – 10:00

Egzamin predyspozycji obowiązuje do klasy zerowej, egzamin kompetencji jest wymagany wyłącznie do klasy dwujęzycznej.
Do klas 1A, 1B oraz 1C nie obowiązują żadne egzaminy sprawdzające poziom znajomości języka.
Nie jest wymagana również znajomość języka niemieckiego do tych klas.