Lekcja anatomii

Doświadczyć, dotknąć, zobaczyć, zbadać!
Takie lekcje lubimy najbardziej!
25.05.2023r biolodzy z klasy 2D wykorzystali swoje umiejętności i ucząc się anatomii ryby podczas lekcji biologii wykonali sekcję karpia.