Ogłoszenie wyników rekrutacji

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 2022, listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przyjęcia, będą opublikowane w dniu 20 lipca 2022 o godz. 14:00.
Wyniki rekrutacji będą dostępne dla Państwa po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego (login i hasło kandydata, używane przy układaniu wniosku) lub w szkole na tablicy ogłoszeń.
Ze względu na RODO, wyniki nie zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
Dokumenty będą przyjmowane w sali 24 w następujących terminach:
• 21- 22 lipca 2022 w godz. 9.00-15.00
• 25-27 lipca 2022 w godz. 9.00-15.00
Dokumenty należy składać w koszulkach.
Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych: 28 lipca 2022 o godz. 14.00