Rekrutacja uzupełniająca

Kandydaci mogą złożyć wnioski o wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej w dniach 01.08-03.08.2022, w godzinach 10:00-14:00.
Wnioski można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@lo49.edu.pl
12 sierpnia 2022 – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie woli przyjęcia przez kandydatów (złożenie oryginałów dokumentów) w dniach 16-18 sierpnia 2022, w godzinach 10.00- 14:00

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w ramach rekrutacji uzupełniającej