Spotkanie z prof. Leszkiem Żukowskim

18 kwietnia gościliśmy w naszej szkole prof. Leszka Żukowskiego, żołnierza Szarych Szeregów, uczestnika Powstania warszawskiego, a potem więźnia obozów koncentracyjnych.

Nasz Gość opowiadał nam o latach młodości w II Rzeczypospolitej i pracy w konspiracji w czasie wojny.
Najwięcej zainteresowania wśród słuchaczy wzbudziły wspomnienia z czasów powstania oraz opisy warunków, w jakich znajdowali się więźniowie obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec.
Nie zabrakło też pytań o powojenne losy naszego Gościa oraz o stosunki polsko – niemieckie, naznaczone doświadczeniami wojny.