Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas pierwszych i drugich

Uprzejmie informuję, że 8 – 12 czerwca 2020 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas pierwszych i drugich.

Dyrektor szkoły