Terminy egzaminu predyspozycji i kompetencji językowych

Terminy egzaminu predyspozycji językowych (do klasy wstępnej):
I termin – 29 czerwca 2020, godz. 12.00 – 13:30
II termin – 29 lipca 2020, godz. 10:00 – 11:30

Terminy egzaminu kompetencji językowych z języka niemieckiego (do klasy dwujęzycznej ):
I termin – 1 lipca 2020, godz. 10:00 – 11:30
II termin – 28 lipca 2020, godz. 9:00 – 10:00

Egzamin predyspozycji obowiązuje do klasy zerowej, egzamin kompetencji jest wymagany wyłącznie do klasy dwujęzycznej.
Do klas 1A, 1B oraz 1C nie obowiązują żadne egzaminy sprawdzające poziom znajomości języka.
Nie jest wymagana również znajomość języka niemieckiego do tych klas.