Bezpłatne zajęcia z programowania i grafiki na Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

Obecnie trwa rekrutacja do 14 lutego na następujące rodzaje zajęć:

Programowanie obiektowe w języku C#.NET (grupa 1 – zajęcia we wtorki)
Programowanie obiektowe w języku C#.NET (grupa 2 – zajęcia w środy)
Grafika wektorowa, edycja fotografii cyfrowej i montaż nieliniowy (grupa 1 zajęcia w środy)
Informatyka-matematyka (Programowanie w języku Python)

Więcej informacji znajduje się na stronach:
http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/3mu,uczniowie#warsztaty
http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/umo#rekrutacja