Mosty zamiast murów

Pod takim hasłem odbędzie się w Berlinie w dniach 29.09.2019 – 4.10.2019 spotkanie klasy dwujęzycznej 2 E z kolegami zaprzyjaźnionej szkoły Hittorfgymnasjum z Münster.

Praca nad wybranymi tematami odbywać się będzie w grupach polsko -niemieckich. Efektem pracy będą dwujęzyczne prezentacje.

Projekt zaplanowany został z okazji 30 rocznicy zburzenia Muru Berlińskiego oraz 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W programie planujemy: zwiedzanie Poczdamu, zwiedzanie Berlina w tym Bundestagu, Muzeów Muru Berlińskiego oraz Muzeum Żydów, Pomnika Holokaustu i wiele innych ciekawych zdarzeń.

Grupa weźmie też udział w festynie z okazji rocznicy Zjednoczenia Niemiec w dniu 3.10.19 r.

Projekt dofinansowany został przez PNWM – Jugendwerk.

Koordynatorem projektu jest prof. Ewa Kucharska, opiekunem Lidia Przedpełska – wychowawczyni klasy.

Jeśli ktoś z innych klas jest zainteresowany tematem i zna język niemiecki przynajmniej w stopniu podstawowym – może się z nami zabrać – są jeszcze 3 miejsca ! Zapraszamy!

Zgłoszenia przyjmuje p.prof. Ewa Kucharska lub p.prof. Lidia Przedpełska