„Podróż Pamięci” do Treblinki

Treblinka 2018-2019 LO49.EDU.PL

W czwartek 23 maja 2019 roku klasy 1A, 1B oraz 1E wraz nauczycielami historii Paniami Profesor: Katarzyną Zawadką, Agnieszką Budytą oraz Lidią Przedpełską wzięli udział w projekcie „Podróż Pamięci” do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. 

Wyjazd został poprzedzony krótkim wykładem na Umschlagplatzu. 
Miejsce to zostało wybrane ze względu na swoje znaczenie symboliczne: to właśnie tam Niemcy koncentrowali Żydów z warszawskiego getta przed wywiezieniem do obozu zagłady w Treblince.
Na miejscu, uczniowie zostali oprowadzeni przez pracowników dydaktycznych Muzeum Walki i Męczeństwa.
Najważniejszymi punktami zwiedzania był: Karny Obóz Pracy (Treblinka I) wraz ze żwirownią, w której pracowali więźniowie oraz obóz zagłady (Treblinka II), w miejscu którego obecnie znajdują się kamienie. Symbolizują one macewy- nagrobki na żydowskim cmentarzu. 
Na nich wpisano nazwy miejscowości, z których przywożono Żydów.
Wśród kamieni znajduje się głaz poświęcony Januszowi Korczakowi (Henrykowi Goldszmitowi) i dzieciom z prowadzonego przez niego Domu Sierot. 
Jest to jedyne imienne upamiętnienie w Treblince.
Wycieczka została w całości sfinansowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.