Spotkania z „Antologią Niepodległości”

Antologia niepodległości 2018-2019 LO49.EDU.PL

Włączeniem się do Narodowego Czytania 2018, poprzez prezentowanie fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, rozpoczęliśmy cykl spotkań z „Antologią Niepodległości”.

We wrześniowych i październikowych spotkaniach, zorganizowanych przez bibliotekę szkolną, uczestniczyły klasy: 1C, 1F,1D, 3A.
Uczniowie chętnie czytali fragmenty wybranych utworów poetyckich i prozatorskich.
Spotkania te były wspaniałą okazją do spojrzenia wstecz, służyły kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych, wskazywały źródła do poznawania drogi wiodącej do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.