Warsztaty w ramach projektu „Drzewo genealogiczne mojej rodziny – 100 lat i więcej”

Drzewo genealogiczne 2018-2019 LO49.EDU.PL

Uczniowie klasy 1A: Sandra Brzozowska, Kaja Piskorz, Bartosz Nehrebecki-Falkiewicz i Jakub Sochacki uczestniczyli w warsztatach w ramach projektu „Drzewo genealogiczne mojej rodziny – 100 lat i więcej”.

Zajęcia prowadziła Pani Małgorzata Karolina Piekarska – pisarka, dziennikarka prasowa i telewizyjna.
Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak powstaje drzewo genealogiczne i jak poznać swoją przeszłość rodzinną, a zarazem jak ważna jest przeszłość narodowa. Była to jednocześnie lekcja historii i szacunku do przeszłości i jej pamiątek. 
Przez pięć piątkowych spotkań, od 5 października do 16 listopada 2018, młodzież tworzyła drzewo genealogiczne swojej rodziny, wyszukiwała przodków w dostępnych w Internecie źródłach polskich i międzynarodowych.
Uwieńczeniem warsztatów było zaproszenie naszych uczniów, na 20 listopada, do Multimedialnej Biblioteki przy ul.Tynieckiej na spektakl edukacyjny „Listy do Skręcipitki”, w wykonaniu aktora Zacharjasza Muszyńskiego.
Tytuł „Listy do Skręcipitki” został zaczerpnięty z fragmentu jednego z listów, które są kanwą tekstu monodramu. Autentyczne listy Antoniego Adamskiego do żony Leokadii Karoliny z Przybytkowskich Adamskiej, pisane w latach 1913-1918, są specyficznym zapisem miłości autora do żony i tęsknoty za nią.
Są też swoistym zapisem miłości do Ojczyzny, znajdującej się  pod zaborami.
Niespodzianką dla naszych uczniów były nagrody książkowe, wręczone przez Panią Małgorzatę Karolinę Piekarską.