Zajęcia z chemii ożywionej na SGGW

Lekcja chemii na SGGW 2017-2018 LO49.EDU.PL

W ramach współpracy ze szkołami średnimi 18 stycznia gościliśmy Uczniów II klasy XLIX LO im. J.W. Goethego. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu chemii żywności, samodzielnie wykonywali eksperymenty chemiczne, odczytywali i interpretowali wyniki analiz chemicznych.

Warsztaty w ramach Otwartych Laboratoriów przeprowadziły dr inż. Magdalena Wirkowska-Wojdyga oraz dr hab. Ewa Ostrowska-Ligęza z Zakładu Chemii Organicznej i Chemii Żywności WNoŻ.
Notatka i zdjęcia pochodzą ze strony:
http://wnoz.sggw.pl/otwarte-laboratoria-warszaty-na-wnoz/