Test kompetencji językowych

Test kompetencji językowych (z języka niemieckiego) do klasy dwujęzycznej (1E) odbędzie się w dniu 31 maja 2023, o godzinie 15:00.
Uczniowie są zobowiązani do posiadania dokumentu ze zdjęciem oraz długopisu.