Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klasy dwujęzycznej

Informujemy, że sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klasy dwujęzycznej (test znajomości języka niemieckiego) odbędzie się 8 czerwca 2022 o godzinie 15:00.
Drugi termin sprawdzianu dla kandydatów, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie, zaplanowany jest na 27 czerwca 2022 na godzinę 10:00.