Z czym kojarzy Ci się polityka?

Arystoteles twierdził, że jest to sztuka rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. Ale my tym razem o drukowanej Polityce.

W czwartek 16 stycznia grupa dziennikarska klasy 1A odwiedziła redakcję tygodnika „Polityka”. O piśmie, jego historii i specyfice, a także o pracy dziennikarza w tygodniku opinii oraz o procesie powstawania numeru pisma opowiadał kierownik Działu Wojciech Leliński.

Zaprosił on młodzież m.in. do pokoju, w którym pracuje jego dział, pokazywał ciekawe fotografie, „starożytne” teczki z kliszami wywołanych filmów, pulpit rysownika… Wszyscy zostali obdarowani gadżetami na pamiątkę oraz archiwalnymi numerami „Polityki”.