Spotkanie z Ewą Łętowską

21 października, w ramach spotkań charytatywnych z ciekawymi ludźmi, nasi uczniowie mieli szansę wysłuchać wykładu Profesor Ewy Łętowskiej.

Nasz gość opowiadał o ważnej roli konstytucji i prawa w życiu każdego obywatela. Po wykładzie odbyła się dyskusja, w czasie której Pani Profesor opowiadała o swoim życiu, karierze zawodowej, obrazując ją za pomocą konkretnych przykładów rozstrzygnięć sądowych.

Uczniowie mogli  również dowiedzieć się jak przeciętny obywatel może skorzystać z przysługujących mu praw i ochrony oraz gdzie szukać ewentualnej pomocy i potrzebnych informacji.