Wizyta w Berlinie

w ramach projektu „Mosty zamiast murów”

„Mosty zamiast murów”- to tytuł projektu, który uczniowie 49 Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego realizowali w dniach 29.09 – 4.10.2019 w Berlinie wspólnie z rówieśnikami z zaprzyjaźnionego Wilhelm Hittorf Gymnasium Münster. Inicjatywa ta, współfinansowana przez PNWM – Jugendwerk , wpisuje się w piękną tradycję mokotowskiego liceum, które od momentu nadania mu imienia J.W. Goethego w 1991 roku , aktywnie promuje dialog i współpracę z zachodnim sąsiadem.

3 października, Pariser Platz, Brama Brandenburska: to tutaj odbywa się festyn z okazji 29 rocznicy zjednoczenia Niemiec. W tym szczególnym dniu, pod Bramą Brandenburską są także polscy uczniowie Liceum Goethego, którzy wspólnie ze swoimi niemieckimi kolegami z Gymnasium w Münster świętują rocznicę zjednoczenia Niemiec.
upadkowi Muru Berlińskiego w 1989 r. mogą uczestniczyć w takich polsko-niemieckich wymianach jak ta.
Projekt „Mosty zamiast murów” zaproponowały nauczycielki mokotowskiej szkoły: języka polskiego- prof. Ewa Kucharska oraz historii prof. Lidia Przedpełska. Za wyborem tematyki przemawiały liczne rocznice, które zarówno Polacy jak i Niemcy obchodzą w tym roku: 80-lecie wybuchu II wojny światowej, 70-lecie powstania Republiki Federalnej Niemiec, 30 lat od obrad Okrągłego Stołu i pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce, 30 lat od upadku Muru Berlińskiego. Inspirując się tymi wydarzeniami, nauczyciele polskiej i niemieckiej szkoły opracowali program projektu, który miał pokazywać nie tylko skomplikowane relacje między obydwoma państwami, ale również ich drogę od wrogości do przyjaźni.
W projekcie uczestniczyło łącznie 48 uczniów z Polski i Niemiec .
Realizacji tego celu miały służyć liczne naukowe atrakcje m.in. warsztaty w Muzeum Muru Berlińskiego, w trakcie których uczniowie zwiedzali wystawę i pracowali w mieszanych polsko-niemieckich grupach, wizyta na Checkpoint Charlie: słynnym przejściu granicznym między NRD a Berlinem Zachodnim, warsztaty w Muzeum Historii Żydów i zwiedzanie budynku niemieckiego parlamentu-Reichstagu oraz wycieczka do pałacu Cecilienhof, w którym w 1945 r. odbyła się konferencja poczdamska. Młodzież odwiedziła Muzeum Historii Żydów oraz Pomnik Holokaustu gdzie wspólnie dyskutowała nad dramatem narodu Żydowskiego w czasie II Wojny Światowej.
Bardzo ważnym punktem programu była również wizyta na Cmentarzu Poległych w Rewolucji Marcowej 1848 r. (w polskiej historiografii nazywanej Wiosną Ludów). Przed zwiedzaniem tego miejsca pamięci, polscy i niemieccy uczniowie wygłosili wspólnie przygotowany referat, w którym podkreślili jak wielką inspiracją dla niemieckiej rewolucji 1848 r. była postawa polskich powstańców listopadowych w 1830 roku. Niewiele osób wiedziało, że uczestnicy polskiego zrywu niepodległościowego byli witani w Niemczech bardzo serdecznie, gdyż uosabiali bojowników o wolność ze znienawidzonym przez obydwa narody porządkiem wiedeńskim.
Projekt „Mosty zamiast murów” jest jednym z wielu programów zrealizowanych przez Liceum Goethego we współpracy z niemieckimi placówkami, w tym z: Wilhelm Hittorf Gymnasium w Münster. Co roku jesienią, młodzież z obydwu szkół spotyka się w Weimarze i Buchenwaldzie, aby w ramach projektu „Zachować pamięć./ Wege zur Errinerung/” poznać przyczyny i rozwój ideologii nazistowskiej w Niemczech. Projekt ten, jest jednym ze sztandarowych przedsięwzięć mokotowskiej placówki. Liceum Goethego realizowało również projekty z Irena-Sendler-Schule w Hamburgu oraz z Helmholz Gymnasium w Hilden.
Za sukcesami polsko-niemieckich wymian organizowanych przez Liceum im. Johanna W. Goethego stoi mocno wspierająca je dyrekcja szkoły oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk), która w ogromnym zakresie współfinansuje projekty, dzięki temu młodzież z Goethego ma możliwość „budowania coraz więcej mostów zamiast murów.”