Wyniki III etapu Szkolnej Olimpiady Przyrodniczej

I miejsce – Aleksander Kanciał
II miejsce – Julia Łukasiak
III miejsce – Artur Ludwig
Nagrodą za finał są m.in. cząstkowe oceny bardzo dobre z przedmiotów konkursowych.
Prosimy nauczycieli o uwzględnienie wyników konkursu i wstawienie ocen.
Gratulujemy!
Zespół przyrodniczy