Konkurs Czytania Niemieckich i Austriackich Legend i Podań

Konkurs czytania podań 2018-2019 LO49.EDU.PL

W dniach 19 i 21 listopada 2018 r. odbył się „Konkurs Czytania Niemieckich i Austriackich Legend i Podań”, w którym udział wzięło dwudziestu uczniów naszej szkoły.

Uczestnicy konkursu mieli okazję zapoznać się bliżej z elementami kultury niemieckiej i austriackiej, jakimi są legendy i podania.
Zadaniem uczestników było piękne zinterpretowanie wybranej legendy. Komisja oceniała płynność czytania, artykulację i intonację, własną interpretację  oraz ogólny wyraz artystyczny.
Laureatami  w konkursie zostali:
I miejsce – Gabriel Franczak (2E)
II miejsce – Krzysztof Matych (1E) i Grzegorz Kuśmierowski (2E)
III miejsce – Ksawery Noszczak (1D)
Wyróżnienie – Natalia Olewnik (1B)
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, a laureatom serdecznie  gratulujemy!