Klasa dwujęzyczna

Przedmioty rozszerzone: WOS, geografia, język niemiecki (klasa dwujęzyczna)
Jeśli chcesz studiować w Niemczech lub Austrii, jeśli fascynujesz się kulturą krajów niemieckojęzycznych, jeśli myślisz o międzynarodowych wymianach i projektach, klasa dwujęzyczna jest wprost stworzona dla Ciebie. A DSD II jest na wyciągnięcie ręki.
Drugi język:
angielski.

Planujesz studia w Niemczech lub Austrii? Interesują Cię wymiany i międzynarodowe projekty? Ta klasa umożliwi Ci rozwój.
Przykładowy test do klasy dwujęzycznej >>>
Czytaj więcej >>>
Wymagania w zakresie języka niemieckiego dla kandydatów do klasy pierwszej dwujęzycznej >>>
Siatki godzin >>>

Co nas wyróżnia:

 • Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język niemiecki, geografia, wiedza o społeczeństwie.
 • Dwujęzyczność oznacza, że nauczanie części przedmiotów jest prowadzone w dwóch językach: polskim i niemieckim. Przedmiotami nauczanymi w tej klasie dwujęzycznie są: historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka oraz Landeskunde (wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego).

Ideą klasy dwujęzycznej jest rozszerzenie kompetencji językowych uczniów, tak, aby mogli podejmować studia na uniwersytetach w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii. Dokumentami ułatwiającymi osiągnięcie tego celu są certyfikaty:

 • DSD I (Deutsches Sprachdiplom I-poziom A2/B1)
 • DSDII (Deutsches Sprachdiplom II-poziom C1/B2), który umożliwia studiowanie w wyżej wymienionych krajach bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów językowych.

Certyfikat Deutsches Sprachdiplom C1 umożliwia naszym absolwentom podjęcie studiów na uczelniach w Niemczech. Egzamin jest całkowicie bezpłatny, a uczniowie klasy dwujęzycznej przygotowują się do niego podczas lekcji w szkole.

 • Głównym celem klasy dwujęzycznej jest przygotowanie uczniów do zdawania egzaminów DSD I oraz DSD II. Realizacji tego zadania służą
  • zajęcia z native speakerem z Niemiec już od pierwszej klasy,
  • lekcje z asystentem kulturowym, który przybliża młodzieży kulturę i różne aspekty życia codziennego Niemiec.

Uznając poziom nauczania języka niemieckiego w naszej szkole za wyjątkowo wysoki, Instytut Germanistyki UW objął klasę dwujęzyczną patronatem. Przynajmniej raz w semestrze uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach językowych prowadzonych przez wykładowców Instytutu.

Egzamin DSD I uczniowie zdają w klasie drugiej, natomiast DSD II jest przeprowadzany w klasie maturalnej. Uczniowie mogą je zdawać bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat.

Co jeszcze oferuje klasa dwujęzyczna?

 • Uczniowie mają możliwość korzystanie ze stypendiów językowcy organizowanych przez DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej).
 • W szkole od kilkunastu lat odbywają się wyjazdy językowe oraz wymiany z niemieckimi i austriackimi szkołami. Tradycją naszego liceum stał się projekt realizowany w Weimarze, w którym oprócz klasy dwujęzycznej uczestniczy szkoła partnerska z Münster.
 • Co roku, organizowany są wyjazdy do Karyntii (Austria) oraz różnych regionów Niemiec. Ich celem jest doskonaleniu kompetencji językowych oraz popularyzacja niemieckiej i austriackiej kultury i historii wśród uczniów.
 • Celem klasy dwujęzycznej jest nauczenie języka niemieckiego na takim poziomie, aby absolwent tego profilu w przyszłości skutecznie radził sobie na europejskim rynku pracy. W związku z tym, nasze liceum chętnie zaprasza przedstawicieli znanych niemieckich i austriackich przedsiębiorstw, takich jak: Peek&Cloppenburg, LKW Walter, czy Bosch. W trakcie spotkań, uczniowie są zapoznawani z możliwościami pracy w powyższych firmach oraz procedurami aplikowania do nich np. na praktyki i staże.
 • Współpracujemy również z Uniwersytetem „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą. Uczniowie naszej szkoły poznają warunki rekrutacji na studia na tę uczelnię.
 • Dużym osiągnięciem jest objęcie naszej szkoły patronatem przez Instytut Germanistyki UW. W ramach projektu „Linqua Bona” uczniowie uczestniczą w warsztatach językowych oraz wykładach merytorycznych prowadzonych przez pracowników Instytutu.

Inne wydarzenie realizowane w szkole:

 • Konkurs Poezji Niemieckiej,
 • Szkolny Konkurs Językowy „Poliglota”,
 • udział w uroczystościach organizowanych przez Ambasadę RFN

Sukcesy uczniów klasy dwujęzycznej:

 • 2021 r.- Lea Zielińska, uczennica klasy 2DG uzyskała tytuł laureata 44. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, zajmując 7. miejsce.
 • 2018 r.- Lilianna Graef, uczennica klasy 1E uzyskała tytuł laureata 41. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.
 • 2016 r.- Sara Zielińska uczennica klasy 2E zdobyła I miejsce 39. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.

Wymiany i projekty międzynarodowe

Od lat naszą partnerską szkołą jest Wilhem-Hittorff-Gymnasium z Münster. Co roku organizujemy wymiany, podczas których realizujemy ciekawe projekty edukacyjne. Wraz z tą szkołą klasy pierwsze realizują projekt „Dwie twarze Weimaru” w mieście naszego patrona.