Klasa dwujęzyczna

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej odbędzie się 6 czerwca 2024 r. o godzinie 15:00.

Drugi termin: 24 czerwca o godz. 9:00

Drugi termin: 24 czerwca o godz. 9:00.

Przedmioty rozszerzone: język niemiecki (dwujęzyczny), historia, WOS, język angielski

To profil dla ciebie, jeśli chcesz:
– opanować język niemiecki na poziomie C1
– studiować w Niemczech lub Austrii
– pracować w niemieckiej firmie lub instytucji w Polsce lub za granicą
– interesujesz się krajami niemieckojęzycznymi

W klasie dwujęzycznej przedmioty Sozialkunde i Landeskunde (wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego) są prowadzone w języku niemieckim

Przygotujemy cię do egzaminu językowego
DSD I (Deutsches Sprachdiplom poziom A2/B1) – w klasie drugiej
DSD II (Deutsches Sprachdiplom poziom B2/C1) – w klasie czwartej

Twoje kompetencje językowe potwierdzą certyfikaty DSD – dyplomy językowe Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Landów Niemieckich

Do egzaminu przygotują cię:
– zajęcia z nativ speakerem od klasy pierwszej
– lekcje z wykwalifikowanymi nauczycielami języka niemieckiego

Co jeszcze oferujemy:
– projekt „Dwie twarze Niemiec” realizowany w Weimarze we współpracy z gimnazjum w Münster, współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży
– wyjazdy projektowo-językowe w krajach niemieckojęzycznych
– stypendia językowe organizowane przez DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst/Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)
– warsztaty językowe w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego (przynajmniej raz w semestrze) Instytut Germanistyki UW objął nasze liceum patronatem

Inne wydarzenia realizowane w Goethem:
– Konkurs Poezji Niemieckiej
– Konkurs Językowy Poliglota
– SpaßMitDeutsch – szkolna impreza promująca język niemiecki
– wyjścia na zajęcia do instytucji niemieckich (m.in. Ambasada RFN, Biblioteka Goethego)

Sukcesy uczniów klasy dwujęzycznej na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego:
2021r. – Lea Zielińska, laureatka, 7. miejsce
2018r. – Lilianna Graef, laureatka,
2016r. – Sara Zielińska, I miejsce

Przykładowy test do klasy dwujęzycznej >>>
Wymagania w zakresie języka niemieckiego dla kandydatów do klasy pierwszej dwujęzycznej >>>
Siatki godzin >>>

Certyfikat Deutsches Sprachdiplom C1 umożliwia naszym absolwentom podjęcie studiów na uczelniach w Niemczech. Egzamin jest całkowicie bezpłatny, a uczniowie klasy dwujęzycznej przygotowują się do niego podczas lekcji w szkole.

Uznając poziom nauczania języka niemieckiego w naszej szkole za wyjątkowo wysoki, Instytut Germanistyki UW objął klasę dwujęzyczną patronatem. Przynajmniej raz w semestrze uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach językowych prowadzonych przez wykładowców Instytutu.

Wymiany i projekty międzynarodowe

Od lat naszą partnerską szkołą jest Wilhem-Hittorff-Gymnasium z Münster. Co roku organizujemy wymiany, podczas których realizujemy ciekawe projekty edukacyjne. Wraz z tą szkołą klasy pierwsze realizują projekt „Dwie twarze Weimaru” w mieście naszego patrona.