Absolwenci

Wraz z Dyrekcją LO im. J.W. Goethego (dawniej Z. Modzelewskiego) tworzymy bazę danych absolwentów XLIX Liceum.

Ty też skończyłeś tę wspaniałą szkołę? Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza.

Państwa dane nie zostaną nigdzie opublikowane, lecz będą gromadzone przez szkołę i wykorzystywane do informowania Państwa o różnych uroczystościach szkolnych (zjazdy absolwentów, spotkania etc.). W polu „Uwagi” mogą Państwo wpisać wszelkie dodatkowe informacje, jakie uważają Państwo za ważne – może to być na przykład informacja o ukończonej uczelni wyższej, pracy etc.

Aby otworzyć formularz, prosimy kliknąć tutaj