Samorząd Uczniowski

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego XLIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w roku szkolnym 2023/2024:

  • przewodnicząca – Laura Baranowska  – klasa 4A
  • wiceprzewodnicząca – Joanna Kęder – klasa 3D
  • skarbnik – Sonja Kossman – klasa 3F
  • członek zarządu I – Kacper Zakrzewski– klasa 4A
  • członek zarządu II – Hubert Marciniszyn – klasa 3A

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pan prof. Jacek Kwieciński.