Rada Rodziców

Celem naszego istnienia i funkcjonowania jest wsparcie działań Szkoły, Uczniów i Nauczycieli w realizacji funkcji wychowawczej i edukacyjnej.
Nie bez znaczenia jest nasza pomoc finansowa umożliwiająca Nauczycielom i Uczniom realizację ich pomysłów ukierunkowanych na budowę zaangażowania Uczniów w działania edukacyjno-wychowawcze.
W ramach naszego budżetu wspieramy również Uczniów w trudnej sytuacji materialnej
Naszym celem jest wsparcie, pomoc i zapewnienie równych szans wszystkim Uczniom.

Prezydium i Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca:
Wiceprzewodniczący Sekretarz:
Wiceprzewodniczący Skarbnik:
Członkini:
Członkini:

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:
Wiceprzewodnicząca:
Wiceprzewodniczący:
Członkini:

Numer konta Rady Rodziców

Uwaga, jeśli kopiujesz numer konta i wklejasz go do systemu bankowego sprawdź, czy został wklejony dokładnie ten sam numer. Twój komputer może mieć wirusa, który przy wklejaniu zmienia numer konta, a przez to przesyłane pieniądze mogą trafić na konto oszustów.

Wpłat można dokonywać gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto:
Rada Rodziców XLIX LO im. J. W. Goethego
ul. F. Joliot –Curie 14,
02-646 Warszawa
03 1020 1169 0000 8102 0011 2789
(koniecznie z dopiskiem : na jaki fundusz, imię i nazwisko ucznia oraz klasę)