Informacja dla kandydatów

Komisja rekrutacyjna w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego przyjmuje dokumenty w dni powszednie w godz. 10-15.