Informacje dla kandydatów

Wnioski o przyjęcie do naszego liceum przyjmujemy:

  • w formie elektronicznej, poprzez system rekrutacyjny;
  • w formie skanów/zdjęć formularzy przesyłanych na adres rekrutacja@lo49.edu.pl;
  • w formie papierowej, w szkole w godzinach 9-14. Dokumenty prosimy zostawiać w wyznaczonym miejscu.

Uwaga – wnioski muszą być dostarczone do szkoły lub wysłane mailem. Nie wystarczy utworzenie wniosku w systemie rekrutacyjnym. Nie dotyczy wniosków wysłanych poprzez system rekrutacyjny i podpisanych profilem zaufanym.

Wnioski do klasy dwujęzycznej przyjmowane są w dniach 17-31 maja.

Wnioski do klas ogólnych przyjmowane są w dniach 17 maja-21 czerwca.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy przesyłać na adres rekrutacja@lo49.edu.pl
Pytania dotyczące systemu rekrutacyjnego prosimy przesyłać do administratora – firmy Vulcan. Adres jest podany na stronie rekrutacyjnej.