Konkurs na thriller w języku angielskim rozstrzygnięty

Dziękujemy za wszystkie złożone w terminie prace. Poziom był bardzo wyrównany.
Komisja Konkursowa zdecydowała, że w tym roku nie zostanie przyznana nagroda główna, ale trzy wyróżnienia. Otrzymują je: Weronika Siemiaszko 1AG, Karolina Kańska 1AG oraz Zofia Okraszewska 1AP.

Agnieszka Fijałkowska, Renata Fijałkowska