Informacja dla klas pierwszych i drugich

Dni 4, 5, 6 maja 2020  nie są dniami wolnymi od zajęć dla uczniów klas pierwszych i drugich. Będą odbywać się lekcje online.

Dyrekcja szkoły