Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

Kuratorium Oświaty w  Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Aby wyświetlić treść komunikatu, należy kliknąć tutaj